Entlebucher ut de Entlebucher Kinnerstuuv
 

Wurfstatistik 

...unser erster Wurf...

 

Würfe

R/H

PRA

(A/B)

HD

(A/B/C/D/E)

EU 

(A/B/C)

Katarakt

(frei/positiv)

Zucht-

zulassung

A - Wurf

3/4

4 A/ 3 B

2 A/ 3 B/ 2 C

7 B

5/ 0

1 Hund

B - Wurf

3/3

5 A/ 1 B

2 A/ 2 B/ 2 C

4 B/ 1 C

4/ 0

  3 Hunde

C - Wurf

6/2

8 A

3 A/ 1 B/ 4 C

1 A/ 7 B

2/ 0

  2 Hunde

D - Wurf

3/4

7 A

2 A/ 3 B/ 2 C

2 A/ 5 B

2/ 0

1 Hund

E - Wurf

1/1

2 A

1 B/ 1 C

2 A

1/0


F - Wurf

0/1

1 A

1 B

1 A

1/0


 31 Welpen

16/15 (31)

27 A/4 B (31)

9 A/ 11 B/ 11 C (31)

6 A/ 23 B/ 1 C (30)

15/ 0

7 Hunde